Ägarkostnaden för elbilar minskar

Den globala fordonsindustrin har de senaste åren sett en ökad efterfrågan på hybrid- och elbilar. Det finns flera faktorer som har drivit stora biltillverkare till att producera och utveckla fordon som körs på elmotorer istället för de traditionella förbränningsmotorerna. Anledningen är att tiderna har förändras; den globala industrin och konsumenterna har blivit mer medvetna om den skada som utsläppen har på miljön. Regeringar runt om i världen implementerar regler och subventioner på en global nivå. Priserna på elbilar kommer snart att ligga i nivå med de traditionella bensinbilarna, och enligt flera prognoser kommer det att bli ännu billigare i framtiden. Dessutom har kostnaden för att producera elbilar minskat. Batteripriserna minskar samtidigt som tekniken utvecklas. Mindre komponenter används vid tillverkning av elfordon. Förutsägelser påpekar dessutom på att det är omöjligt att förlita sig på fossila bränslen i den närmsta framtiden.

De elbilar som säljs idag utgör emellertid bara en procent av alla bilar som säljs på den globala marknaden, men prognoser och ny forskning har visat att det kommer att bli en stor ökning av efterfrågan och utbudet inom ett par år. Trots att elbilsmarknaden förväntas växa under de närmaste åren måste de möta kundernas prisbehov. Priserna på elbilar är fortfarande högre än på traditionella bilar, men ägarkostnaden håller på att bli lägre än bensindrivna fordon avseende bränsle och andra driftskostnader. Statliga bidrag kommer också spela en stor roll för att konsumenterna ska välja elbilar. I Europa uppskattas det att elbilar kommer att ligga på samma nivå sett till ägarkostnaden som traditionella bilar under det närmaste året, medan Kina och USA ser ut att möta samma resultat inom ett par år.

Hur som helst det är det mycket som ska till innan vi ser fler elbilar på våra vägar. Infrastrukturen behöver utvecklas enormt om ökningen ska fortsätta i den snabba takt som många prognoser pekar på.